FSC-certificaat

Om te waarborgen dat geen hout wordt verkocht dat is verkregen door roofbouw uit de derde wereld, is het FSC®-label ontwikkeld. De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout, voorzien van het FSC®label, op verantwoorde wijze wordt geoogst. Bedrijven die zich daar aan houden en zich laten certificeren, worden opgenomen in de Chain of Custody. Foreco is geregistreerd onder CU-COC-008573 en is gerechtigd FSC®-producten te vermarkten (FSC® Trademark 1996 Forest Stewartship Council A.C.)

Download FSC-certificaat


PEFC Keurmerk

Europese boseigenaren hebben het PEFC keurmerk ontwikkeld om erop toe te zien dat er op duurzame en verantwoorde wijze wordt omgegaan met bossen en de omgeving. Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC keurmerk ook strikte sociale eisen voor.

Waarom PEFC

Door te kiezen voor hout met een PEFC keurmerk draagt u bij aan de bescherming van bossen en leefomgevingen. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor palmolie- en soja-industrie of mijnbouw.
PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en betekend dat houtproducten gegarandeerd afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos.

Foreco PEFC Chain of Custody gecertificeerd

Omdat Foreco voornamelijk Europees hout verwerkt hebben wij ons ook laten certificeren volgens PEFC. Foreco staat geregistreerd onder licentienummer CU-PEFC-008573.

Download PEFC-certificaat